cas

Č A S • Vizualizace s využitím pohybu. [ Č = hodiny, A = minuty, S = sekundy, • = setiny ]